Giới thiệu

Bkav eContract là Phần mềm hợp đồng điện tử dành cho các Doanh nghiệp, cho phép dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng giữa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp, Doanh nghiệp với Cá nhân trên môi trường điện tử. Hợp đồng điện tử tiết kiệm 90% thời gian và chi phí cho việc ký kết hợp đồng, biên bản đối soát ... sử dụng hoàn toàn Online, không cần cài đặt.

Lợi ích sử dụng hợp đồng điện tử

table

Tính năng nổi bật của Bkav eContract

alternative

Sử dụng online – Không cần cài đặt

alternative

Phân quyền chi tiết đến từng chức năng/Người sử dụng

alternative

Hướng dẫn tối đa ngay trên giao diện người dùng

alternative

Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ như Hợp đồng giấy

Call Now Button